výsledky

čeladná

Výsledky - Jednotlivci. 
Výsledky - Družstvá. 
Výsledky - Brutto. 
Výsledky - Holding Points. 
Priebežné poradie - hlavná súťaž. 
Priebežné poradie - Holding Points.